Mikaelsgården i Finström

medium Mikaelsgarden i Palsbole

Mikaelsgården inhyser pastorsexpedition, diakonimottagning och församlingssal. Här har församlingens anställda sina arbetsrum.

Församlingssalen kan hyras för 50 euro per gång. Kyrkoherden kan bevilja rabatt eller befrielse från hyra. Salen har porslin och plats för 120 personer vid dukade bord. Vita dukar finns för alla bord.

Församlingshemmet i Geta

Geta församlingshem är församlingssal och arbetsplats för kaplanen i Geta.

Församlingshemmet kan hyras för 50 euro per tillfälle. Det finns plats och porslin för ca 100 personer.

medium Forsamlingshemmet i Getamedium Geta fors hem interior