Vår församling hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och är en del av Ålands prosteri som hör till det svenskspråkiga Borgå stift.


Församlingsmedlemmar är alla som bor i kommunerna Finström och Geta och är medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan.


Församlingen har cirka 2600 medlemmar och ett tiotal anställda. Kyrkoherde är Jon Lindeman.
 Vi firar regelbundet gudstjänst i kyrkorna Sankt Göran i Geta och Sankt Mikael i Finström, samt på äldreboendena Rosengård i Godby och på Hemgården i Geta.