”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.” (1. Kor. 13:4)

En kyrklig vigsel är både en juridisk händelse och en kyrklig förrättning. De som ska vigas överlämnar varandra och sitt förbund i Guds händer. Församlingen ber om Guds välsignelse för makarna. Då brudparet uttrycker sin vilja att älska varandra förbinder de sig att ingå äktenskap och att göra sitt bästa för att båda två ska vara lyckliga i äktenskapet.

När och var?

Tidpunkt och plats för bröllopet bestämmer de förlovade. Sommarlördagar är det populäraste dagarna för bröllop. Det är skäl att boka i god tid om man vill vara säker på att få ett bestämt datum och en särskild kyrka.

Ta kontakt med Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att boka kyrkan.

För vem?

För kyrklig vigsel bör båda makarna vara döpta, konfirmerade och medlemmar av en evangelisk-luthersk församling.

Kyrklig vigsel är också möjlig om den ena maken tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra maken tillhör en annan kristen kyrka.

Om en av makarna är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra inte är kristen kan man istället för vigsel hålla en välsignelse av äktenskapet, en sådan välsignelse liknar en vanlig vigsel, men makarna vigs då först borgerligt.

Hindersprövning

Före vigseln görs en hindersprövning för äktenskap. På så sätt försäkrar man sig om att äktenskapet är tillåtet enligt lagen. Paret ska anhålla om hindersprövning senast en vecka före dagen för vigseln.

Om den ena av makarna är utlänning kan hindersprövningen ta veckor, och därför är det bra att vara ute i god tid. Intyget från hindersprövningen är i kraft i tre månader.

De som tänker ingå äktenskap anhåller tillsammans om hindersprövning för äktenskap antingen hos brudgummens eller brudens magistrat. Medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan kan besöka pastorsexpeditionen på någonderas hemort. Hinder för ingående av äktenskap är bl.a. om man inte har fyllt 18 eller om man redan är gift. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar. I vissa särskilda fall behöver man tillstånd av justitieministeriet för att få ingå äktenskap.

Kostnader

För församlingsmedlemmar är vigseln gratis. Hör ingendera av makarna till församlingen betalar man i Finström-Geta församling en hyra om 90 euro för kyrkan.

Förrättningssamtal

Före vigseln träffar man vanligen vigselprästen och går igenom vigseln, man fyller i de papper som behövs och kommer överens om släktnamn. Med prästen kan man också öva förrättningen i förväg.

Gällande musikvalet för vigseln är det bra att göra det i samråd med kantorn.

Släktnamn

Paret kan ta ett gemensamt släktnamn. Ett alternativ är att båda två behåller det släktnamn de har vid ingången av äktenskapet. Som gemensamt släktnamn kan de ta det namn som mannen eller hustrun hade som ogift. Den make vars namn förändras kan framför det gemensamma namnet använda det namn han eller hon hade som ogift eller vid ingången av äktenskapet. Då man väljer släktnamn är det skäl att beakta att namnet också blir släktnamn för gemensamma barn.

Här kan du läsa mer om vigsel och välsignelse av äktenskap

Välsignelse av äktenskap

Om man ingått äktenskap hos en civil myndighet eller i en annan kristen kyrka kan man få en välsignelse av förbundet enligt den evangelisk-lutherska kyrkans tradition.

Välsignelsen av äktenskapet påminner om en kyrklig vigsel. Den största skillnaden finns i formuleringen av frågorna. I formuläret för välsignelse av äktenskap ingår varken ringbön eller ringlöften. Att utväxla ringar anses höra till vigseln.

Välsignelse av äktenskap kan förrättas av vilken finländsk evangelisk-luthersk präst som helst var som helst i världen, eftersom välsignelse av äktenskap inte är en juridisk handling. De som mottagit välsignelsen kan få ett bevis för välsignelse av äktenskap.