Skriftskolan är kyrkans undervisning om dopet och det kristna livet. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Vid konfirmationen bekräftas dopet.

Faddrarna kan vid konfirmationen vara med om att välsigna den unga tillsammans med församlingens anställda. I konfirmationen ber också hela församlingen för de unga. De unga deltar för första gången självständigt i nattvarden. Här kan du läsa mer om konfirmation

Skriftskolan i Finström-Geta församling

skriftskola

Skriftskolan börjar på hösten. Församlingens medlemmar i skriftskolålder får brev med information.

Församlingen erbjuder vanligtvis två alternativa former av konfirmandundervisning. Vinterskriftskola med undervisning på vardagkvällar eller sommarläger.

Konfirmation hålls på våren/försommaren eller efter sommarlägret. 

Är man vuxen och vill konfirmera sig kan man få privat skriftskolundervisning.

Till skriftskolan hör också deltagande i gudstjänster och annan församlingsverksamhet.

 

Konfirmationen ger rättigheter

Efter konfirmationen får den unga självständigt delta i nattvarden. Före konfirmationen kan man gå till nattvarden tillsammans med en förälder eller någon annan person som gett barnet/ungdomen en kristen fostran. Under skriftskoltiden kan ungdomarna efter att ha fått nattvardsundervisning delta i nattvarden tillsammans med sin skriftskollärare.

Skriftskolan och konfirmationen ger rätt att bli fadder och få kyrklig vigsel. Den som är konfirmerad och har fyllt 18 år kan också ställa upp som kandidat för förtroendeuppdrag inom församlingen. Den som gått i skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildning och själv fungera som hjälpledare på skriftskolläger.